HALAMAN UTAMA    WAWASAN    ORGANISASI     MIPR Portal    KERAJAAN BRUNEI    VERSI INGGERIS
 
   
 
 
 

 
 
WAWASAN
normah_jamil

Hajah Normah Suria Hayati binti PJDSM DSU (Dr) Haji Mohd Jamil Al-Sufri
Pemangku Pengarah Pertanian

aidah_hanifah
Hajah Aidah binti Haji Mohd Hanifah
Pemangku Timbalan Pengarah Pertanian
rosidah_metussin
Pengiran Hajah Rosidah binti Pengiran Haji Metussin
Pemangku Pegawai Tugas-Tugas Khas Kanan
 
DIVISIONS
rosidah_metussin Pengiran Hajah Rosidah binti Pengiran Haji Metussin
Ketua Bahagian Pembangunan Agroteknologi
fuziah_hamdan Fuziah binti Haji Hamdan
Pemangku Ketua Bahagian Pembangunan Tanaman
dabeding_hdullah Dr Dabeding bin Haji Dullah
Ketua Bahagian Ternakan dan Perkhidmatan Veterinar
sufri_abdullah Haji Mohd Sufri bin Abdullah
Ketua Bahagian Pembangunan Agribisnis
kuang_sitim Engr. Kuang Sitim
Ketua Bahagian Perkhidmatan Teknikal
 
UNITS
Unit-Unit dibawah Direktorat
Pentadbiran
Dasar, Perancangan dan Kewangan
Perhubungan Awam
Hal Ehwal Antarabangsa
Pengurusan Sumber Manusia & Teknologi Maklumat
Unit-Unit dibawah Bahagian Pembangunan Agroteknologi
Lepas Tuai dan Teknologi Makanan
Teknologi Ladang
Bioteknologi
Tanah & Nutrien Tanaman
Teknologi Agrokimia
Unit-Unit dibawah Bahagian Pembangunan Tanaman
Pembangunan Buah-Buahan
Pembangunan Sayur-Sayuran
Pembangunan Padi dan Tanaman Ladang
Penyakit Tumbuhan
Musuh Tumbuhan
Kurantina Tanaman
Unit-Unit dibawah Bahagian Ternakan dan Perkhidmatan Veterinar
Kesihatan Awam Veterinar
Perkhidmatan dan Kemajuan Projek
Teknologi Pengeluaran Ternakan
Pembangunan Industri
Perkhidmatan Makmal Veterinar
Kesihatan Ternakan dan Kurantina
Unit-Unit dibawah Bahagian Perkhidmatan Pembangunan Agribisnes
Pengurusan Maklumat dan Pasaran
Khidmat Nasihat Agribisnes
Rancangan Dokongan Pertanian
Pembangunan Tanaman Hiasan dan Bunga-Bungaan
Kemajuan Pertanian Daerah (Brunei Muara)
Kemajuan Pertanian Daerah (Tutong)
Kemajuan Pertanian Daerah (Belait)
Kemajuan Pertanian Daerah (Temburong)
Unit-Unit dibawah Bahagian Perkhidmatan Teknikal
Parit dan Saliran
Mekanikal
Infrastruktur
Pemulihaan Projek
Bangunan
 

 

 

 

STRUKTUR ORGANISASI


Struktur organisasi Jabatan Pertanian dibentuk dalam tiga lapisan yang merangkumi Direktorat, selaku nukleus yang memimpin lima Bahagian di bawahnya. Setiap Bahagian pula mengandungi Unit-Unit yang mempunyai fungsi khas masing-masing.

Struktur ringkas ini memudahkan integrasi pelbagai bidang pengkhususan dan dijuruskan kepada penyampaian perkhidmatan yang mementingkan pelanggan. Jabatan

Pertanian bersedia menambah kekuatan yang sedia ada supaya dapat mencapai prestasi yang lebih baik

 


 


.