HALAMAN UTAMA    WAWASAN    ORGANISASI     MIPR Portal    KERAJAAN BRUNEI    VERSI INGGERIS
 
   
 
 
 

 
 
INDUSTRI BUAH-BUAHAN 2006

Jumlah Keperluan Negara : 18,552.6 mt
Tropika: 12,714.9 mt
Temperate: 5,837.7 mt
Nilai Pasaran (B$) : $40.48 juta
Per Kapita / Tahun : 48.4 kg

Pengeluaran Tempatan: 3,765.1 mt
Nilai Pasaran (B$) : 5.70 juta
Peratus Sumbangan Tempatan: 20.3%
Peratus Buah Tropikal: 29.6%

Keluasan Ladang yang dimajukan: 1,991.5 ha

Import: 14,787.4 mt
Nilai C.I.F. (B$): 21.45 juta
*Anggaran Nilai Pasaran (B$): 34.78 juta
Peratus Import (%): 79.7

Purata Harga Pasaran (B$): 0.29-9.92 / kg

Purata Harga C.I.F. (B$)
Tropika: 0.21-7.74 / kg
Temperate: 1.49-49.4 / kg

Anggaran Penduduk Brunei: 383,000 orang

Nota: * Anggaran dibuat berdasarkan purata harga runcit bagi barang import iaitu peninggian harga 175% bagi bagi tropika dan 153% bagi buah temperate daripada nilai C.I.F.

 

 

PERANGKAAN PERTANIAN 2006

 1. Pertanian Secara Ringkas
 2. Sumbangan Kepada KDNK
 3. Pengeluaran Pertanian
 4. Kawasan Kemajuan Pertanian (KKP)
 5. Stesen-Stesen Pertanian
 

SEKTOR TERNAKAN UTAMA 2006

 1. Industri Ayam Pedaging
 2. Industri Telur Ayam
 3. Industri Daging Lembu & Kerbau
 4. Industri Daging Kambing
 5. Industri Tenusu (susu segar)
 6. Industri Penetasan Anak Ayam
 7. Industri Telur Berbenih
 

SEKTOR TANAMAN UTAMA 2006

 1. Industri Sayur-Sayuran
 2. Industri Buah-Buahan
 3. Industri Beras
 4. Industri Pelbagai Tanaman
 5. Industri Tanaman Hiasan
 6. Industri Bunga Keratan