HALAMAN UTAMA    WAWASAN    ORGANISASI    MIPR Portal    KERAJAAN BRUNEI    VERSI INGGERIS
 
   
 
 
 

 
 
PERTANIAN SEKALI IMBAS

Dalam memastikan keselamatan bekalan makanan dan meningkatkan sumbangan ekonomi kepada KDNK, Negara Brunei Darussalam sangat mementingkan pembangunan pertanian dan agrimakanan. Oleh yang demikian, Jabatan Pertanian pada masa ini bergiat aktif untuk membangunkan pelbagai jenis komoditi pertanian serta memudahkan pembelian bahan mentah dan bekalan makanan dari luar.
Fakta menyatakan bahawa pembangunan pertanian adalah yang paling penting di dalam mempertahankan bekalan makanan dan pengeluaran agro-makanan negara. Aktiviti-aktiviti pertanian adalah sumber pengeluaran bahan makanan. Tren pengeluaran pertanian pada tempoh satu dekad lepas menunjukkan jumlah yang membanggakan yang mana nilai pengeluaran primari meningkat dari $82.56 juta pada 1996 kepada $158.98 juta ditahun 2005.
Dalam tahun 2005, sektor ternakan termasuk pemprosesan terus mengungguli pembangunan sektor pertanian dengan harga pasaran bernilai $104.9 juta berbanding dengan sektor tanaman dan pemprosesan bernilai $54.08 juta, yang mana menyumbangkan dalam 66% dan 34% daripada jumlah keseluruhan pengeluaran pertanian. Ternakan Ayam pedaging, telur dan sayur daun adalah komoditi yang sudah mencapai tahap saradiri.
Adalah terbukti dengan kesungguhan pengusaha-agro yang terdiri daripada pengeluar besar komersil, pengusaha kecil dan sederhana (SMEs) dan peladang saradiri yang berminat di dalam menjalankan pengeluaran pertanian secara komersil adalah pendorong kemajuan pertanian di negara ini.

FAKTA PERTANIAN

Pertanian, yang membentuk hanya 1.1% daripada Kadar Keluaran Dalam Negeri (KDNK), merangkumi kegiatan penternak ayam dan ruminan, serta tanaman sayur-sayuran, buah-buahan, padi dan lain-lain tanaman. Rancangan Kemajuan Negara Kelapan dan Kesembilan, berhasrat memajukan sektor-sektor pengeluaran serta proses dalam membangunkan agribisnes yang cergas dan dipandukan pasaran.
Satu langkah utama ialah mempermudahkan pembangunan industri pemprosesan agri-makanan dengan menggunakan bahan-bahan mentah yang murah dari negara serantau untuk dijadikan produk ditambah nilai bagi pasaran ekspor

KEMAJUAN PERTANIAN

Sektor pertanian diberi keutamaan dalam pembangunan ekonomi Negara Brunei Darussalam dimana terdapat peluang yang terbuka luas bagi meningkatkan pengeluaran domestik serta potensi memasuki eksport untuk pasaran khusus. Aktiviti pengeluaran pertanian di Negara ini diterajui oleh sebahagian besar pengusaha kecil-kecilan dengan sebilangan kecil pengusaha komersil. Kebanyakan pengusaha komersil menumpukan kegiatan pengeluaran mereka dalam industri pengeluaran poltri dengan memiliki perusahaan bisnes secara integrasi menegak. Demi kemajuan sektor pertanian pada masa hadapan, sebanyak B$128.9 juta telah dirancangkan untuk projek-projek pembangunan pertanian dan pemprosesan agri-makanan dalam Rancangan Kemajuan Negara Kesembilan (2006 2010). Brunei Darussalam ialah antara negara yang mempunyai penggunaan makanan per kapita tertinggi di rantau ini dengan daging, daging ayam dan telur masing-masing mencatatkan penggunaan lebih daripada 8.3kg, 44.6kg dan 289 biji. Sementara itu, penggunaan per kapita sayur sayuran, buah-buahan dan beras masing-masing mencatatkan lebih dari 49.1kg, 55kg dan 83.9kg.

 

 

PERTANIAN SEKALI IMBAS
Negara Brunei Darussalam sangat mementingkan pembangunan pertanian dan agrimakanan.

 

FAKTA PERTANIAN
Pertanian, yang membentuk hanya 1.1% daripada Kadar Keluaran Dalam Negeri (KDNK)

 

KEMAJUAN PERTANIAN
Sektor pertanian diberi keutamaan dalam pembangunan ekonomi Negara Brunei Darussalam dimana terdapat peluang yang terbuka luas bagi meningkatkan pengeluaran domestik serta potensi memasuki eksport untuk pasaran khusus.